Eximbank: Tới năm 2020 sẽ mua lại toàn bộ nợ bán cho VAMC

<a href="http://vneconomy.vn/eximbank-toi-nam-2020-se-mua-lai-toan-bo-no-ban-cho-vamc-20190413132911688.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/9/20/exim-1449564807923-1460780690843-15374302029561880977198-crop-1555136792928903250792.jpg" /></a>Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30% trong năm 2019

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong áp dụng thẻ bảo hiểm điện tử

Sun Apr 14 , 2019
Hình minh họa Trong thời gian gần đây, thuật ngữ InsureTech (Insurance Technology) đã trở nên quen thuộc nhằm chỉ những công ty ứng dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ bảo hiểm rẻ hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Không nằm […]