Dư nợ cho vay đánh bắt xa bờ vượt 10 nghìn tỷ đồng

<a href="http://vneconomy.vn/du-no-cho-vay-danh-bat-xa-bo-vuot-10-nghin-ty-dong-2019052010145817.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/20/taudanhca-1558321614247806778617-crop-15583216218401788203389.jpg" /></a>Dư nợ cho vay chuyển sang nợ xấu ngày càng tăng đã tác động lớn đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các ngân hàng tham gia cho vay theo Nghị định 67

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Đạt Vĩnh Tiến sản xuất thương mại tủ điện hạ thế Prisma iPM theo công nghệ của Schneider Electric

Mon May 20 , 2019
Đạt Vĩnh Tiến sản xuất thương mại tủ điện hạ thế Prisma iPM theo công nghệ của Schneider Electric Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến vừa ra mắt sản phẩm tủ điện hạ thế Prisma iPM sản xuất theo công nghệ của Tập đoàn toàn cầu Schneider Electric […]