Đoàn Thanh niên NHTW tổ chức chương trình “Nâng cánh ước mơ”

Khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2019, hưởng ứng Tháng Thanh niên, ngày 16/3/2019, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức chương trình tình nguyện “Nâng cánh ước mơ” tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *