Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019: Vấn đề gì được đem ra mổ xẻ?

Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019 trong hai ngày 16-17/1/2019, tại Hà Nội. Theo kế hoạch dự kiến, Diễn đàn sẽ bàn luận về các vấn đề lớn của kinh tế đất nước, nhận diện xu thế cùng những cơ hội và thách thức, từ đó gợi mở định hướng cho thời gian tới.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *