Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong lĩnh vực dịch vụ công: Cần sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội

Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Một trong những nội dung trọng tâm là đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Triển vọng từ “mỗi xã một sản phẩm”

Mon Apr 15 , 2019
Rộng cửa ra thị trường Quảng Nam là một trong những địa phương thí điểm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của cả nước. Từ những hỗ trợ của chương trình, các sản phẩm của bà con nông dân, HTX, DNNVV trên địa bàn đã rộng […]