Dân số già – trở ngại khiến Nhật Bản tụt hậu trong thanh toán điện tử

Hơn nửa tài sản của các hộ gia đình Nhật Bản nằm dưới dạng tiền mặt và tiền gửi.
Tỷ lệ này tăng lên với người cao tuổi.
Đây là trở ngại khiến Nhật Bản tụt hậu trong thanh toán điện tử so với nhiều quốc gia khác.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

REE gom mua hàng loạt công ty điện

Mon Nov 11 , 2019