Cục Thuế Tp.HCM xin chỉ đạo truy thu thuế Sabeco và Unilever

<a href="http://vneconomy.vn/cuc-thue-tphcm-xin-chi-dao-truy-thu-thue-sabeco-va-unilever-20190110171634849.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/11/untitled-1-1547200728998395578595-crop-15472007381881120762330.jpg" /></a>Số tiền thuế mà Sabeco bị truy thu lên đến 3.140 tỷ đồng, còn Unilever Việt Nam là 575 tỷ đồng

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *