Công nghiệp ngân quỹ: Những thách thức và giải pháp

Tại “Hội thảo Công nghiệp Ngân quỹ Việt Nam” do Công ty Transtrack International (Hà Lan) tổ chức mới đây ở Hà Nội, bà Lư Ân Quỳnh, Phụ trách phát triển thị trường khu vực châu Á của Transtrack International đã đưa ra một số thách thức chính cho ngành Công nghiệp Kho quỹ Việt Nam.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *