Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Bộ Công thương “đẩy ngược”, muốn giao quyền quản lý xăng dầu cho Bộ Tài chính

Mon Jan 9 , 2023
Lượt xem: 156 Trước đề xuất giao toàn quyền quản lý xăng dầu về cho Bộ Công thương của Bộ Tài chính, mới đây, Bộ Công thương nêu ý kiến ngược lại, muốn giao cho Bộ Tài chính toàn bộ việc điều hành giá, tính toán chi phí. Về vấn […]

You May Like