Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Giá vàng đi ngang, USD sụt mạnh

Tue Jun 11 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-di-ngang-usd-sut-manh-20190611121630853.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/11/1-1560230146820495056110-crop-15602301540181079564375.jpg" /></a>Giá USD tự do và ngân hàng cùng giảm mạnh, phù hợp với sự đi xuống của tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG