Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn nợ thuế gần 533 tỷ đồng

Sat Jun 19 , 2021
Theo Cục thuế TP. HCM, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn đang nợ thuế gần 533 tỷ đồng. Cục thuế TP. HCM vừa có thông báo số 10706/TB-CTTPHCM về việc công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên phương tiện đại chúng […]