Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Xuất khẩu cao su thu 'tiền lẻ' vì thiếu chứng chỉ bền vững

Mon Jul 19 , 2021
Lượt xem: 171 Là quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn thứ 3 thế giới, nhưng Việt Nam chưa có chứng chỉ cao su bền vững cho cao su thiên nhiên, nên giá trị gia tăng trong xuất khẩu chưa cao. Nguồn
%d bloggers like this: