Cổ phiếu công nghệ: Món hời hay bữa tiệc đã tàn?

Cổ phiếu công nghệ: Món hời hay bữa tiệc đã tàn?Cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới vừa chứng kiến đợt sụt giảm mạnh nhất trong suốt thập kỷ vừa qua, trong bối cảnh nhiều công ty báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Mặc dù vậy, giá cổ phiếu hiện tại vẫn đang ở mức rất cao so với triển vọng thu nhập trong vài năm tới.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *