Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Sacombank cận kề với Basel II

Wed Mar 13 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/sacombank-can-ke-voi-basel-ii-20190313162357439.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/13/hinh-minh-hoa-golive-los-1552468481159712315392-crop-15524684900562013089699.jpg" /></a>Ngày 11/3/2019, Ngân hàng Sacombank đã chính thức triển khai hệ thống khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng sau hơn 1 năm nghiêm túc xây dựng Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG