Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Dự luật Chứng khoán (sửa đổi): Băn khoăn giao quyền đại diện chủ sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán

Mon Sep 9 , 2019
Chiều 9/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 37 cho ý kiến về Báo cáo một số vấn đề lớn về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Link nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG