Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Mon May 20 , 2019
Bảng lương của cán bộ, công chức năm 2019 theo quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Từ 1/7/2019, mức lương của cán bộ, công chức sẽ được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019 cũng được điều chỉnh tăng tương […]