Chi 627 tỷ đồng, TPBank đã mua xong 24 triệu cổ phiếu quỹ

<a href="http://vneconomy.vn/chi-627-ty-dong-tpbank-da-mua-xong-24-trieu-co-phieu-quy-20190623162555299.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/23/tpbank-156128177011638259812-crop-1561281776463775257542.jpg" /></a>Mức giá bình quân mà TPBank bỏ ra để mua cổ phiếu quỹ là 26.117 đồng

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Không được cấp xe, laptop phải tự mua, vì đâu một nhân sự lương 6.000 USD/tháng lại chịu đầu quân cho Thế giới Di động với mức lương chỉ bằng 1/3?

Mon Jun 24 , 2019
Tại hội thảo chia sẻ về xây dựng chính sách thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhân viên trong công ty vận hành và tạo ra kết quả hồi cuối tháng 5/2019, Giám đốc Nhân sự CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) Đặng Minh Lượm đã […]