Một hôm tôi lang thang đọc được bài viết của một cô gái mỗi tháng làm ra hơn chục ngàn đô và cô tự tin cho rằng nhà chồng sẽ phải kiêng nể mình vì có tiền. Tôi e rằng các cô lại over atsm (ảo tưởng sức mạnh) […]