Tôi yêu đất nước mình nên sẽ không chọn nơi khác để sống. Tôi cũng là người lạc quan và không kỳ vọng nhiều ở cuộc đời. Tôi không muốn mình trở thành kẻ lạc quan tếu nên đã tìm hiểu rất kỹ thông tin về đại dịch Covid-19, đặc […]

Đại dịch do SARS-CoV-2 gây ra đúng là một phép thử cam go cho nhà lãnh đạo và nhà quản lý. Nhưng đó cũng là lúc tài ứng biến – ứng phó linh hoạt với những bất ngờ được phát huy. Để ứng phó hiệu quả cần quá trình tích […]