Vào ngày 12 tháng 7, VietnamWood – triển lãm hàng đầu Đông Nam Á về ngành công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ – đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với NürnbergMesse. Với tư cách là một nền tảng thương mại và […]