Sáng ngày 28/9/2022, BTC chuỗi Triển & Hội thảo quốc tế về Công nghệ xử lý, Chế biến & Đóng gói bao bì (PROPAK VIETNAM) lần thứ 15 & Triển lãm quốc tế về ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải tại Việt […]