Khi mọi thứ bị xáo trộn, từ sinh hoạt hằng ngày đến việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, hai chữ “tâm an” dường như quá xa xỉ và xa vời với mọi người, đặc biệt là giới chức, doanh chủ, nhà điều hành và nhà quản lý. Đại dịch […]

TP.HCM đã qua 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16 và một tuần chuyển trạng thái vừa sản xuất, vừa cách ly. Có những doanh nghiệp chấp nhận phải tạm dừng hoạt động. Tạm dừng lúc này cũng là một sự hy sinh, lùi một bước để không làm khó […]