Cùng trao đổi và chia sẻ với ông Morgan Duarte – Giám đốc Schneider Electric IT Việt Nam (phụ trách thương hiệu APC by Schneider Electric), đồng thời là Phó tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam về sự chuyển dịch số, những xu hướng chính trong thời kỳ này, […]