Ba mươi hai năm trong lĩnh vực xây dựng với nhiều công trình được đánh giá cao và là nhà thầu xây dựng duy nhất Việt Nam được bình chọn “Thương hiệu quốc gia” 12 năm liên tục , nhưng “cái đích” mà Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập […]

/* */