Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền tiết kiệm điện và phổ biến thể lệ cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện An toàn –Tiết kiệm –Hiệu quả”. Nguồn

International Property Awards (IPA) – hệ thống giải thưởng uy tín bậc nhất của ngành BĐS thế giới đã gọi tên Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) ở nhiều hạng mục giải thưởng cấp quốc tế và cấp Châu Á – Thái Bình Dương dành cho Tổ hợp […]