Với tinh thần “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19”, vừa qua Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động rất có ý nghĩa hướng đến người dùng điện có hoàn cảnh khó khăn […]