Cân đối ngân sách không đảm bảo thì tăng trưởng không mấy ý nghĩa

“Năm 2018 là một năm thành công lớn, đặc biệt là các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Trong đó, một cân đối rất quan trọng là cân đối thu – chi ngân sách nhà nước. Tăng trưởng cao mà cân đối ngân sách không đảm bảo thì tăng trưởng không mấy ý nghĩa”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị Triển khai công tác năm 2019 của Tổng cục Thuế ngày 10/1/2019.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *