Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Lấp kẽ hở tín dụng ngân hàng trong cho vay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Sun Apr 14 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/lap-ke-ho-tin-dung-ngan-hang-trong-cho-vay-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-20190412073349279.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/12/vmi1418610802-1555029063722680586360-crop-15550290691662008347539.jpg" /></a>Nhiều nội dung liên quan đến hoạt động cho vay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đang được lấy ý kiến cho Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 36/2014 Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG