Bộ Tài chính lý giải vì sao không đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp vừa

<a href="http://vneconomy.vn/bo-tai-chinh-ly-giai-vi-sao-khong-de-xuat-giam-thue-cho-doanh-nghiep-vua-20190515095745658.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/10/29/doanh-nghiep-1540786853745720699461-crop-1557888886176880540570.jpg" /></a>Nếu đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cả các doanh nghiệp vừa thì có thể giảm thu ngân sách đến hơn 19.500 tỷ mỗi năm

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *