Bộ mặt nông thôn của xã biên giới Đắk BukSo từng bước đổi thay


UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình theo đúng hướng dẫn, lấy việc xây dựng hộ gia đình NTM làm hạt nhân, chọn những tiêu chí dễ, tiêu chí ít vốn đầu tư để thực hiện trước, khó sa

Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, trong thời gian qua, xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: tính đến thời điểm tháng 12 năm 2020, UBND xã Đắk Buk So đã đạt chuẩn là 12/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Tiếp xúc với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Nguyễn Văn Anh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Đắk BukSo chia sẻ, để đạt được kết quả như hôm nay, cấp ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, cụ thể hóa hành động qua các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình…, sự phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị một cách cụ thể, rành mạch, rõ ràng, công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, tăng cường, chủ động và sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện thường xuyên, sâu sát, quyết liệt; các cơ quan, địa phương có sự phối hợp nhịp nhàng đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình.

Những tuyến đường bê tông đẹp đẽ, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, giúp phát triển kinh tế vùng nông thôn xã Đắk BukSoHệ thống quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình đã được thành lập và luôn được củng cố, kiện toàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cùng với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị xã hội để tranh thủ nguồn vốn từ các Chương trình, dự án lồng ghép đầu tư vào các nội dung thực hiện NTM phát huy được hiệu quả.

UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình theo đúng hướng dẫn, lấy việc xây dựng hộ gia đình NTM làm hạt nhân, chọn những tiêu chí dễ, tiêu chí ít vốn đầu tư để thực hiện trước, tiêu chí khó làm sau. Bước đầu đã có những cách làm phù hợp trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn; tham gia hiến đất làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo…
“Có thể khẳng định chương trình xây dựng NTM ở xã Đắk BukSo đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần để địa phương ngày càng “thay da đổi thịt”. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, tập trung xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”- ông Nguyễn Văn Anh nói.

Vào tháng 8/2021, Phóng viên về xã Đắk BukSo, cảm nhận đầu tiên ở nơi đây là hình ảnh về một xã vùng biên giới thanh bình, với những con đường bê tông đẹp đẽ, những ngôi nhà khang trang, xung quanh là vườn cây cà phê, vườn tiêu xanh, đẹp, người dân phấn khởi.   

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Giá quặng sắt chạm đáy 5 tháng

Fri Aug 20 , 2021
Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giao tháng 1/2022 ở mức 124,4 USD/tấn, giảm 4,6% so với ngày 17/8 Sản lượng thép của Trung Quốc trong 6 tháng cuối năm nay phải giảm 12% so với cùng kỳ năm trước mới đủ bù đắp việc […]