Bán giá khởi điểm 11.800 đồng, DATC "ế" gần hết số cổ phần MSB đem đấu giá

<a href="http://vneconomy.vn/ban-gia-khoi-diem-11800-dong-datc-e-gan-het-so-co-phan-msb-dem-dau-gia-20190614185632329.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/14/msb-15605125972021933775325-crop-1560512603330884462466.jpg" /></a>Chỉ có 2 nhà đầu tư đăng ký mua 1.800 cổ phiếu MSB, số lượng thấp hơn nhiều so với DATC chào bán

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Sat Jun 15 , 2019
Chiều 14/6, với 453 đại biểu tán thành, chiếm 93,60% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Link nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG