BIS mong muốn tăng cường hợp tác với các ngân hàng Việt Nam

Ngày 12/6/2019 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp ông Siddharth Tiwari – Trưởng Đại điện và ông Thomas Liu – Giám đốc Bộ phận Ngân quỹ, Văn phòng đại diện Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) tại Châu Á Thái Bình Dương.

Link nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *