Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Giá vàng miếng lên đỉnh 1 tháng, USD lại tăng mạnh

Tue May 14 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-mieng-len-dinh-1-thang-usd-lai-tang-manh-20190514110942999.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/14/1-15578068976121556876274-crop-15578069014021851954809.jpg" /></a>Giá USD tự do và ngân hàng đồng loạt tăng mạnh trở lại sau mấy ngày sụt giảm Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG