Tại hội thảo “Tinh hoa tam trị – Ứng dụng tư duy Nhân trị – Pháp trị – Kỹ trị vào điều hành và phát triển doanh nghiệp” do JCI Hà Nội tổ chức mới đây, Chủ tịch HĐQT Thế giới di động Nguyễn Đức Tài chia sẻ: Nhìn lại […]