Trên thị trường có tình trạng khá phổ biến là thời hạn sử dụng đất còn lại trên dưới phân nửa thời hạn giao đất ban đầu, nên kết quả xác định “giá khởi điểm đấu giá” sẽ thấp. Nếu được điều chỉnh thời hạn, gia hạn sử dụng đất […]