3 ngày, Ngân hàng Nhà nước mua ròng gần 700 triệu USD

<a href="http://vneconomy.vn/3-ngay-ngan-hang-nha-nuoc-mua-rong-gan-700-trieu-usd-20190109203651617.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/9/0-15470408980291090640498-crop-1547040906483428947157.jpg" /></a>Thủ tướng đánh giá, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt và uyển chuyển trong điều hành tỷ giá 2018

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *